START INTEGRATED RESIDENTIAL +2 COURSE

താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ കോഴിക്കോടുള്ള START (St Thomas Academy for Research and Training) കുട്ടികളിൽ അടുത്തകാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള വിദേശ പഠനം, ജോലി എന്ന പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഉത്തരം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കും, പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്കും (IITs, IIMS, NITs etc.) പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കാലോചിതമായി ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്ലസ് ടു   കോഴ്സ് 2024 ജൂൺ 24 ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്.

🌍📚 ഉന്നത മികവോടെ നാട്ടിലോ വിദേശത്തോ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തോടെ പഠിക്കുവാനും അവരുടെ ഭാവിജീവിതം ശോഭനമാക്കുവാനും, പ്ലസ് ടു പഠനത്തോടൊപ്പം ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ ഭാഷകളിൽ B2 ഗ്രേഡ് പരീക്ഷ കൂടി പാസാകാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഈ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന വിദേശികളായ അദ്ധ്യാപകരുടെയും ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും🌍📚.

*🎯സ്റ്റാർട്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി 

♦പ്ലസ്-ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, കൊമേഴ്സ് (കേരള ബോർഡ്) പഠനത്തോടൊപ്പം ദേശീയ അന്തർ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ട്രെയിനിംഗ് നൽകുന്നു.
♦ലോകത്തെവിടെയും ഇന്ത്യയിലും, വിദേശത്തുമുള്ള ഏത് സർവകലാശാലയിലോ/കോളേജിലോ ഉള്ള ഏത് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളും എഴുതാനുള്ള മാനസികവും സൂക്ഷ്മവുമായ പരിശീലനം.
♦CUET, IPM, CLAT, NDA - ടെക്നിക്കൽ, നോൺ-ടെക്നിക്കൽ, NID, JEE, KEAM, CUSAT CAT എന്നീ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലുള്ള പ്രധാന എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നു.
♦സ്റ്റാർട്ടിൽ തന്നെയുള്ള താമസ സൗകര്യത്തോടെയുള്ള രണ്ടു വർഷത്തെ കോഴ്സ്.
♦️ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം.
♦️ ക്ലാസുകൾ 2024 ജൂൺ 24 മുതൽ.

⭐🏡 ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റസിഡൻഷ്യൽ +2 കോഴ്സിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ⭐️🏡

📚 ഭാഷകൾ (കൊമേഴ്‌സിനും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനും) 🗣️

ഇംഗ്ലീഷ് • മലയാളം/ഹിന്ദി

💼കൊമേഴ്‌സ് സ്ട്രീം: 40 സീറ്റുകൾ

🔸അക്കൗണ്ടൻസി 🔸ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് 🔸 സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം 🔸 പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്

🌏ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്ട്രീം:40 സീറ്റുകൾ
🔸ഹിസ്റ്ററി 🔸 ഇക്കണോമിക്സ് 🔸 സോഷ്യോളജി 🔸 പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്

🔠മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ - ഇംഗ്ലീഷ് 

🌟 കുട്ടികളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഇതര കോഴ്സുകൾ 🌟

♦️IELTS, OET പരിശീലനം
♦️B2 ലെവൽ വരെ ജർമ്മൻ, ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ
♦️മെച്ചപ്പെട്ട ആശയവിനിമയം ; ശ്രവണം, സംസാരം, എഴുത്ത്, വായന
♦️വ്യാകരണം (ബേസിക്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, അഡ്വാൻസ്ഡ്) • വാചാലത • പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് • ഉച്ചാരണം • അഭിമുഖ പരിശീലനം • പദാവലി • മനോഭാവ വികസനം • നല്ല സംസാര ശീലങ്ങൾ • ഗ്രഹിക്കൽ

🤖 നിർമ്മിത ബുദ്ധി കോഴ്‌സ് 🤖

♦️നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെയും മെഷീൻ ലേർണിംഗിന്റെയും ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ.
♦️നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങളുടെ നൈപുണ്യപരമായ കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം.
♦️പൈത്തൺ, മെഷീൻ ലേർണിംഗ്, NLP, ചാറ്റ് GPT തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പരിശീലനം.

🖥️ MS OFFICE AND TALLY + BCC കോഴ്‌സ് 🖥️

സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിംഗ്, കരിയർ ഗൈഡൻസ്, മെന്ററിംഗ് സേവനങ്ങൾ 

♦️സംഗീത ഉപകരണ  ക്ലാസുകൾ
♦️അഭിരുചിയും വ്യക്തിഗത വ്യത്യാസങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിശീലനം

📝 അഡ്മിഷൻ നടപടിക്രമം 📝

START ഓഫീസിൽ നിന്നോ www.startindia.org വഴിയോ ലഭ്യമായ നിശ്ചിത ഫോമിൽ അപേക്ഷിക്കുക.
ഇനിപ്പറയുന്നവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ:
a) ഇംഗ്ലീഷ് b) അടിസ്ഥാന ഗണിതം c) പൊതുവിജ്ഞാനം d) അഭിമുഖം.